Werkgeluk: hype of juist niet?

Werkgeluk is een term die veel gebruikt wordt. Het is een hot item. Is het een hype of bestond het al lang en heeft het een nieuw jasje gekregen? Ik denk het laatste. Succesvolle organisaties besteden al sinds jaar en dag veel aandacht aan het welzijn van hun mensen.

Geluk

Geluk vind ik een bijzonder woord in het leven. Volgens mij streven we er allemaal zo veel mogelijk naar, maar het is best ongrijpbaar. Het verschilt per persoon. Voor de een zijn het grote dingen, voor de ander juist hele kleine. Als je aan iemand vraagt of die gelukkig is dan is dat best een precaire vraag. Het antwoord kan alle kanten op.

Lastig

Zoals gezegd is de laatste tijd de term werkgeluk behoorlijk hot. Er worden presentaties over gegeven en workshops en trainingen verzorgd. Ik heb er ook meerdere bezocht. En de resultaten zijn hoopvol. De aanpak wijkt niet zo gek veel af van mijn doelen op het vlak van enthousiasme. Het een gaat en kan niet zonder het ander.

Verleuken

Werkgeluk en Verleuken liggen heel dicht bij elkaar. Verleuken is een middel om medewerkers en Klanten (patiënten, cliënten, burgers) enthousiast te krijgen. Dat is overigens nadrukkelijk iets anders dan tevreden. Enthousiasme zorgt voor loyaliteit met alle bijbehorende voordelen. Als je werkgeluk en Verleuken combineert dan ontstaat een nieuwe kreet: WERKGELEUK!

Werkgeleuk

Zoals de meeste lezers wel weten, ben ik enorm gecharmeerd van leuk. Dit motiveert mensen veel meer dan “beter”. Door in te zetten op leuk, krijg je sneller verbeteringen, maar dan op een veel motiverender manier. Dat geeft ook een boost aan het werkgeluk. Door aan collega’s te vragen wat er leuker kan in de organisatie (alle input is welkom behalve de primaire arbeidsvoorwaarden) krijg je veel nuttige en snel implementeerbare input.

Zaken die vaak voor het oprapen liggen, en grote invloed kunnen hebben op de sfeer. Aandacht en de kwaliteit van de koffie worden overigens vaak genoemd als het gaat om het verhogen van werkgeleuk.

Enthousiasme

Werkgeleuk werkt vrijwel altijd positief op de werksfeer. Het brengt enthousiasme en kan zowel op organisatie-, afdelings- als individueel niveau worden opgepakt. Er gaat regelmatig een glimlach mee gepaard. Maar Verleuken heeft ook veel met termen als “aandacht”, “empathie”, “liefde” en “respect”.

Van groot tot klein

Waar haal jij je werkgeluk uit? En dan heb ik het bewust niet over de primaire arbeidsvoorwaarden. Met name de zaken waar je invloed op kan hebben, kan je wat mee doen. Onafhankelijk van je werk en positie in een organisatie. Aan jou om de eerste stap te zetten. Het maakt je eigen dag leuker.

Je eigen rol

Wij vinden het eenvoudiger om naar anderen dan naar onszelf te kijken. Spiegelen is lastig en soms ook confronterend. Het is makkelijker om kritiek te hebben dan in oplossingen te denken. En toch. Als je je eigen werkgel(e)uk wilt beïnvloeden dan heb jij een leukere werkdag. Schrijf eens op waar je vrolijk van wordt met het oog op je werk en werkomgeving. En waar je minder vrolijk van wordt. En kijk waar je zelf iets aan kan doen.

Privésituatie

Werkgel(e)uk kan fors beïnvloed worden door de privésituatie. Ik maak regelmatig mee dat mensen klagen over hun werksituatie, maar dat na doorvragen blijkt dat de oorsprong ligt buiten het werk. Voor het werkgel(e)uk is het van groot belang om ook dit onderdeel inzichtelijk te hebben, zodat je aan de “juiste knoppen” kunt draaien.

Glimlach

Werkgel(e)uk brengt een glimlach. Probeer het maar eens uit met je collega’s. Doe een korte brainstorm wat het werkgel(e)uk binnen de organisatie, binnen de afdeling of voor jezelf kan beïnvloeden. En welke acties daarvoor nodig zijn? Begin klein. Niet te veel tegelijk. Lekker aan de slag gaan.

Werkgel(e)uk team

Als je er structuur aan wilt brengen kan een team een goed idee zijn. Dat team verzamelt de ideeën en zorgt dat het niet bij eenmalige actie(s) blijft. Na bijvoorbeeld twee of drie maanden kan je de samenstelling van het team voor de helft wisselen, zodat er vers bloed inkomt.

De implementatie

Als je voelt dat het werkt dan kan je de volgende stappen zetten. Door het bijvoorbeeld in het businessplan op te nemen en van iedereen in kaart te brengen wat de status van zijn of haar werkgel(e)uk is. En wat dat positief kan beïnvloeden, zowel op afdelings- als individueel niveau.

Werkgel(e)uk heeft grote invloed op resultaten binnen een organisatie, zowel aan de kosten- als opbrengstenkant. In een volgende blog kom ik daar graag op terug.

Veel succes en plezier!

Blogs

Ontvang één keer per maand de inspiratiebrief vol met ideeën om te Verleuken en Klanthousiast aan het werk te gaan.

Naam